Over GEOLEX

Toonaangevend boorbedrijf voor waterwinning

GEOLEX is sinds 2000 een erkend en gerenommeerd boorbedrijf en boort kwalitatieve, veilige en ecologische putten voor waterwinning. We zijn een afsplitsing van Geolab dat sinds 1974 gespecialiseerd is in geofysische metingen en bodem- en grondwateronderzoek. Die diepgaande kennis biedt ons een schat aan informatie over waterlagen, -kwaliteiten en -debieten in vrijwel heel België en stelt ons in staat om u de juiste oplossing te bieden tegen de scherpste prijs.

We hanteren up-to-date technieken en gaan precies, veilig, ecologisch en proper te werk.

Erkend boorbedrijf

Scherpe prijzen

Snelle en kwalitatieve installatie

Propere werkwijze

Enkele referenties

Zowel particulieren als professionals vertrouwen op onze expertise voor de uitvoering van putboringen. We zijn een vaste, betrouwbare partner voor onder meer landbouwers, vee- en paardenfokkers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, tuinaanleggers en wegenbouwers.

Hoe gaan we te werk?

De bepaling van de boordiepte

Elke regio heeft zijn specifieke grondlagen, waterstand en waterkwaliteit. Wij bepalen de juiste boordiepte voor een maximale rendabiliteit op basis van onze eigen uitgebreide database, geologische kaarten en referenties.

Een eventuele proefboring

In bepaalde gevallen voeren we eerst een proefboring uit. Daardoor kunnen we de grondsamenstelling en waterkwaliteit bepalen en het te behalen debiet inschatten.

De putboring

Als erkend boorbedrijf voeren we de putboring uit geheel volgens de opgelegde regels van de Vlaamse Milieumaatschappij. We gaan correct en milieubewust te werk, zodat u jarenlang geniet van uw investering.

We boren tot in een zandlaag en halen vervolgens de boorstangen op uit het boorgat. In het vrijgekomen boorgat plaatsen we een verticale dikwandige en drukbestendige pvc-buis met onderaan gecentreerd een filter die het opstijgende water tot boven leidt. De buizen zijn dikwandig om de grote drukverschillen op te vangen. De filter is eveneens een pvc-buis met sleuven. Rondom de filter storten we een filterzandpakket met gewassen, ontsmet en gekalibreerd zand. De korrelgrootte van het filterzand en de sleufbreedte van de filter zijn aangepast aan de zandlagen waarin de filter zich bevindt om zo zandvrij water te garanderen.

Om de waterhoudende lagen te beschermen tegen vervuiling dichten we de kleilagen in de waterput af met bentonietkorrels. Deze kleistoppen voorkomen dat minder kwalitatief water zich vermengt met waterlagen van betere kwaliteit.

De pvc-buizen, de waterfilters, het aanvulzand en de bentonietkorrels zijn inbegrepen in uw projectprijs. Voor een pomp en de aansluiting ervan doet u een beroep op een loodgieter. Heeft u zelf geen loodgieter, dan verwijzen we u graag door naar een van onze vaste partners.

Uw eigen grondwater oppompen?